สอบถามเพิ่มเติม โทร. 090-6672438 Email: [email protected] LINE ID :

นโยบายการยกเลิก | คืนสินค้า

นโยบายการยกเลิก | คืนสินค้า

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกจัดส่งไปเท่านั้น ไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของสินค้าประเภทที่จะต้องสั่งทำหรือสั่งมาจากต่างประเทศซึ่งทางบริษัทจะแจ้งท่านตั้งแต่ตอนที่ท่านทำการสั่งซื้อ
บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการคืนค่าสินค้าเป็นเงินสดแต่ท่านจะสามารถสั่งสินค้าชนิดอื่นที่ท่านต้องการใช้ในจำนวนเงินที่เท่ากัน (โปรดตรวจสอบความถูกต้องและความต้องการใช้จริงก่อนทำการสั่งซื้อและโอนเงินชำระค่าสินค้า)

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 090-667-2438,02-8141714 หรือ Email: [email protected]

เงื่อนไขการคืนสินค้า

  • ลูกค้าต้องตรวจรับสินค้า และปฎิเสธการรับสินค้านั้นทันที หากพบปัญหา เช่น กล่องสินค้าบุบ แตก หรือ ผิดรูป จำนวนไม่ครบ หรือชำรุดเสียหาย เป็นต้น
  • ลูกค้าต้องแจ้งปัญหา การเคลม-ส่งคืนสินค้าทุกกรณี หลังจากได้รับสินค้าที่ชำรุดเสียหายทันทีหรือหลังจากนั้นไม่เกิน 2 ทำการ
  • บริษัทฯ จะติดต่อแจ้งผลการพิจารณา หากไม่ผิดเงื่อนไขและมีสินค้าพร้อมเปลี่ยน จะสอบถามช่องทางการเปลี่ยน-คืนที่ลูกค้าสะดวกกลับไปยังท่านพร้อมนัดส่งสินค้าใหม่ทันที
  • ไม่รับเปลี่ยน-คืน กรณีสินค้าที่ใช้งานแล้ว หรือกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนโดยไม่ใช่สาเหตุจากปัญหาผลิตภัณท์