สอบถามเพิ่มเติม โทร. 090-6672438 Email: [email protected] LINE ID :

NAS

NAS (Network Attatched Storage) อุปกรณ์ Storage บันทึกข้อมู สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Networking สามารถนำมาทำเป็น File Server, NVR, Syslog Server ฯลฯ

3 รายการ

ต่อหน้า

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

3 รายการ

ต่อหน้า

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก