สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม LINE ID :

Synology

Synology

Synology อุปกรณ์ NAS Storage สำหรับจัดเก็บข้อมูล สามารถเชื่อมต่อกับระบบ Network ได้

2 รายการ

ต่อหน้า

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

2 รายการ

ต่อหน้า

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก