เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

Warranty

Brands Product Accessories Note
Ubiquit Networks 1 ปี 3 เดือน  
Mikrotik 1 ปี 3 เดือน ไม่ซัพพอร์ตการตั้งค่าใดๆ 
EnGenius 3-5 ปี 1 ปี *AccessPoint 3 ปี
*Switches 5 ปี
Peplink 1 ปี 3 เดือน  
Ruijie 3 ปี 3 ปี  
แบรนด์อื่นๆ โทรสอบถาม โทรสอบถาม  

อุปกรณ์ที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขการรับประกันสินค้ามีดังนี้

 • อุปกรณ์ที่มีการดัดแปลง/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม โดยการกระทำนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากเจ้าของแบรนด์ต่างๆ หรือตัวแทนที่มีอำนาจกระทำการนั้นจากเจ้าของแบรนด์ หรือได้รับการอนุมัติจากเจ้าของแบรนด์ โดยมีลายลักษณ์อักษร
 • อุปกรณ์ที่มีการวาดหรือทาสี/เปลี่ยนโฉม/แก้ไข ลักษณะภายนอกไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง
 • อุปกณ์ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องจากความผิดพลาดหรือความบกพร่องของการใช้สาย
 • อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการใช้ร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ของยี่ห้อเดียวกัน
 • อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ หรือ อุบัติเหตุ เช่น ฟ้าผ่า น้ำท่วม แผ่นดินไหว พายุ หรือฝนตกหนัก ฯลฯ
 • อุปกรณ์ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากไฟกระชาก ไฟเกิน หรือการใช้แหล่งจ่ายไฟไม่ถูกต้อง ความแปรปรวนของระบบไฟฟ้า การผุพังหรือสึกกร่อนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง แรงสั่นสะเทือน และอื่นๆ ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกของจุดที่ติดตั้งอุปกรณ์
 • อุปกรณ์ที่มีสภาพรูปทรงหรือลักษณะผิดปกติไปจากเดิม เช่น แตก, หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, ร้าว หรือมีบางส่วนขาดหายไป บอร์ดหรือชิพมีรอยไหม้ ฯลฯ
 • อุปกรณ์ที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดปกติหรือ มีการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง เช่น อยู่ในห้องที่มีอุปกรณ์สูงกว่า SPEC ที่อุปกรณ์รองรับ มีคราบน้ำ มีรอยสนิม ตะไคร่น้ำ มีรอยไหม้ มีสัตว์หรือแมลงเข้าไปภายในอุปกรณ์ และอื่นๆ
 • สติกเกอร์รับประกันสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ เช่น มีรอยฉีกขาด หลุด ลบ แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนสติกเกอร์รับประกันได้
 • หมายเลขประจำตัวสินค้า (SERIAL NO.) สูญหาย
 • อุปกรณ์ที่มีการแกะ แงะ ไข หรือเปิดตัวสินค้าภายในออกมา โดยมิใช้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
 • อุปกรณ์ที่มีการติดตั้ง จัดการ ควบคุมการใช้งาน หรือการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่ได้เกิดจากผู้มีความรู้ และไม่ได้ทำตามคำแนะนำจากเจ้าของแบรนด์ หรือทำตามลักษณะ (SPEC) ของอุปกรณ์ เช่น การใช้อุปกรณ์จ่ายไฟไม่ตรงกับ POWER SUPPLY ของอุปกรณ์
 • สำหรับสินค้าบางรุ่นที่ทาง บริษัทฯ ไม่มีตัวสำรองเปลี่ยนให้ หรือ สินค้า BYORDER จะต้องรอทางบริษัทฯ ส่งเคลมกับทางศูนย์ ฯ โดยตรงเท่านั้น
 • สำหรับสินค้าบางรุ่นที่ยกเลิกผลิตไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้ารุ่นใกล้เคียงกัน หรือ รุ่นทดแทนให้ ตามความเหมาะสม
กรณีลูกค้าไม่สามารถตั้งค่า (CONFIG) อุปกรณ์ตามความต้องการของลูกค้าได้ และรวมถึง การโดนผู้ไม่หวัดดีเจาะเข้าระบบ(HACK) หรือ โดนไวรัส ฯลฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ถือเป็นความรับผิดชอบใดๆของบริษัท